Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

Rakennettu Ympäristö 1/17

7

T

alonrakentamisen osalta Turussa kahdella

suurella rakennustyömaalla havaittiin laatu-

ongelmia betonin lujuudessa loka - marras-

kuun aikana 2016. T3-sairaalan rakennustyöt

keskeytettiin lokakuun lopussa ja ns. Harppuuna-

korttelin pysäköintilaitoksen rakennustyöt marras-

kuun puolivälissä. Pysäköintilaitoksen yhteyteen ra-

kennetaan 12 asuinkerrostaloa.

Turun rakennusvalvonta kirjelmöi 18.11. asias-

ta ja sen mahdollisesta valtakunnallisesta ulottu-

vuudesta ympäristöministeriölle. Sittemmin Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiiri julkaisi 29.12. tiedot-

teen, jossa kerrottiin Tyksin T3-sairaalatyömaan tu-

kirakenteiden purun alkavan 2.1.2017. Tiedotteeseen

oli liitetty asiantuntijalausunto. Lujuuden alitusten

taustalla kerrottiin olevan betonin liian pieni tiheys

ja liian suuri ilmamäärä.

Tukes ja rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii

maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 §:n pe-

rusteella kaikkien rakennustuotteiden markkinaval-

vontaviranomaisena. Tukesin toimivalta kattaa siten

rakennustuotteiden osalta niin rakennustuotease-

tuksen (305/2011) soveltamisalan piiriin kuuluvat

CE-merkittävät rakennustuotteet, kuin puolestaan ne

rakennustuotteet, joille valmistaja on voinut hakea

vapaaehtoisen kansallisen, eräiden rakennustuot-

teiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012,

jäljempänä tuotehyväksyntälaki) mukaisen tuotehy-

Betoni

hallinnon

rattaissa

Vuonna 2016 havaittiin betoni-

rakentamisessa merkityksellisiä

laatupuutteita niin talon- kuin

sillanrakentamisessa. Asian

vakavuuden ja ajankohtaisuuden

takia ohessa lyhyesti luonnehdintaa

siitä, miten asia ollut esillä tähän

mennessä eri yhteyksissä.

TEPPO LEHTINEN

Kuva: Kai Kodisoja